Onderwijs

ReLiC is betrokken bij het bachelor- en masteronderwijs bij de afdeling Kunst, Cultuur, Geschiedenis en Oudheid aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het tweedejaars geschiedenisprogramma omvat een module ‘Religiegeschiedenis in mondiaal perspectief’. In samenwerking met de Faculteit der Godgeleerdheid wordt elk najaar een minor Nederlandse religiegeschiedenis aangeboden. Het jaarlijkse aanbod van vakken inzake religie- en cultuurgeschiedenis is te zien via de algemene VU-studiegids.

Per 1 september 2015 start een nieuw mastertraject binnen de opleiding Geschiedenis. Deze master voorziet in een specialisatie in religiegeschiedenis van de Oudheid tot heden. Hieronder volgt de algemene omschrijving in de studiegids. Meer informatie bij de opleidingsdirecteur Geschiedenis en coördinator van dit mastertraject: prof.dr. F.A. van Lieburg (f.a.van.lieburg@vu.nl).

Religion and Society from Antiquity up to Today

Religion and society mutually influence each other: important aspects of society find their expression in religion, while religion helps to determine the character of society. In the course of history the role and scope of religion in society fluctuate, and neither society nor religion is static or uniform.
This specialisation focuses on a European and Middle Eastern line in history that includes the religions of Antiquity, Judaism, Christianity and Islam up to the present. Using written sources as well as material culture, we study such subjects as religion, ethnicity and politics, religious minorities in the Middle East, the gradual separation of Church and State during the western Middle Ages, globalisation, migration and religion, the rise of private alongside public forms of worship, dissent and devotion during and after the Reformation and modernity and the twin reactions to it - secularism and fundamentalism. It is also possible to focus specifically on the history of Protestantism in the Netherlands. This specialisation seeks to combine a variety of historical approaches, including cultural anthropology, archaeology, philology and digital humanities.