Onderzoek

ReLiC’s onderzoeksprojecten maken deel uit van de onderzoeksprogramma’s aan de VU, in meest algemene zin van het VU-Instituut voor Religie, Cultuur en Samenleving VISOR. Als programmaleider van VISOR schreef Fred van Lieburg in 2007 een paraplutekst onder de titel ‘Religieuze dynamiek: tradities, transformaties, identiteiten.’ (PDF). Dit visiestuk geeft een indruk van de breedte en diepte waarin het onderzoek naar religie- en kerkgeschiedenis beoefend wil worden. ReLiC richt zich momenteel op de volgende onderzoeksthema’s:

ReLiC verricht contractonderzoek in opdracht van derden, variërend van kleine projecten tot wetenschappelijke gedenkboeken van kerken of instellingen.