Organisatie

ReLiC staat voor het Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis, dat in 2002 werd opgericht door Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In vijf jaar tijd werden tal van activiteiten ontplooid (drie symposia, diverse colleges, twee publicatiereeksen en een handboek). Van 2007 tot 2012 leidde ReLiC een slapend bestaan, omdat de VU al het religieonderzoek wilde bundelen in het VU-instituut voor Religie, Cultuur en Samenleving VISOR. Sinds dit instituut op zijn beurt in een fase van heroriëntatie is beland en tal van kleinere centra bleven bestaan of werden opgericht, wil ReLiC opnieuw gezicht geven aan het specifiek aandachtsveld van een geschiedenis van 2000 jaar religie in de Noordelijke Nederlanden in een culturele context. ReLiC wordt momenteel gerund door Fred van Lieburg, hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, en John Exalto, universitair docent aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de VU.

ReLiC is een acroniem van de klassieke slogan voor de Nederlandse Opstand in de zestiende eeuw: Religionis et Libertatis Causa. Zinspelend op de woorden ‘religie’, ‘vrijheid’ en ‘reliek’ wil deze naamgeving van het centrum attenderen op de academische vrijheid, de missie van de Vrije Universiteit en de culturele breedte van religieuze geschiedenis. Het logo van ReLiC is ontleend aan het oude zegel van de VU met de symboliek van de brandende braambos en Hollandse Maagd en het randschrift “Onze hulp is in de naam des Heren”. Dit embleem is nog altijd zichtbaar op de katheder in de aula van de VU.