Publicaties

ReLiC´s directeuren Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg presenteerden in mei 2005 het handboek Nederlandse religiegeschiedenis, uitgegeven door Verloren in Hilversum. De auteurs bieden hierin een goed leesbaar en wetenschappelijk verantwoord overzicht van twintig eeuwen religieuze geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden. Een licht herziene editie verscheen in mei 2006. Inmiddels verscheen een Duitse vertaling, Niederländische Religionsgeschichte (PDF), (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen). Een Engelse vertaling, Dutch Religious History (PDF), is in voorbereiding.

In 2002 startte de serie ReLiC Studies in Dutch Religious History bij uitgeverij Verloren in Hilversum onder redactie van Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg. Vier delen werden in het Engels gepubliceerd. In 2008 startte Brill Publishers in Leiden met dezelfde redacteuren de Religious History and Culture Series, een subserie van Brill’s Series in Church History (general editor Wim Janse).

Forthcoming