Correcta Leerhulp
Correcta Leerhulp

Dartel

  • Dartel 2019 - 2020 is beschikbaar. U kunt deze downloaden via de Dartel installatie pagina.
  • Dartel 2019 - 2020 is niet meer te bestellen. Er komen ook geen nieuwe versies voor volgende schooljaren meer beschikbaar.

Dartel is een uitgebalanceerde digitale ortho-leergang voor de zeer zwakke rekenaar, die aansluit op de rekenmethoden Alles telt (nieuwe versie), Pluspunt (oude en nieuwe versie), Rekenrijk (oude en nieuwe versie), Talrijk, De wereld in getallen (oude en nieuwe versie) en Wis en reken.

Dartel is vooral geschikt voor leerlingen die blijkens hun ontwikkelingsperspectief wat betreft rekenen op lwoo-niveau uit zullen komen. Nader gespecifieerd: voor toekomstige relatief zwakke lwoo'ers met een leerrendement van hoogstens 66% à 67%. Anders gezegd: met aan het eind van de basisschool hoogstens een functioneringsniveau van grensgebied eind groep 6 / begin groep 7 (dle 40). Elders op de site vindt u een voorbeeld van het ontwikkelingsperspectief van zo'n leerling.

Op de Dartel Info pagina vindt u uitgebreide informatie over dit product.

Raadpleeg de pagina Dartel Ondersteuning voor informatie over het downloaden, installeren en gebruiken van Dartel, alsmede telefoonnummers en e-mail adressen.